Vizija EU 2050

Ali ste vedeli: LPG ( UNP - utekočinjen naftni plin ) oddaja manj ogljikovega dioksida kot večina običajnih fosilnih goriv in praktično ne oddaja črnega ogljika - drugega najpomembnejšega dejavnika, ki prispeva k podnebnim spremembam.

Podnebne spremembe predstavljajo iziv obsega, zapletenosti in pomena brez primere za človeštvo na splošno in zlasti za politično skupnost. Doseganje globalnega soglasja o tem, kako in kdaj ukrepati, hkrati pa uravnotežiti konkurenčne okoljske, družbene, politične in gospodarske imperative, je izziv, vendar je izziv, s katerim se je treba soočiti.

Kot državljani in kot predstavniki čistega plinastega goriva, z nizko vsebnostjo ogljika, evropska industrija utekočinjenega naftnega plina močno podpira nastanek ambiciozne podnebne strategije EU in je zavezana k optimizaciji vloge utekočinjenega naftnega plina pri prehodu na podnebju prijaznejši energetski model. Z združevanjem uveljavljene tržne prisotnosti, s prednostmi emisij C02, v primerjavi z bolj ogljično intenzivnimi alternativami, kot so premog, nafta in konvencionalno proizvedena električna energija, je LPG lahko in bi moral biti del rešitve.

Podnebne lastnosti LPG ( UNP - utekočinjen naftni plin ) so znatno okrepljene z nastajajočimi dokazi o vlogi črnega ogljika pri globalnem segrevanju. Zaradi čistega izgorevanja, ki je običajno povezano s plinastimi gorivi, LPG ustvarja izjemno nizke ravni črnega ogljika, zaradi česar je idealen sestavni del katere koli strategije za zmanjšanje globalnega segrevanja. Poleg tega je zaradi njegove prenosljivosti idealno pomožno gorivo za sisteme, ki temeljijo na obnovljivi energiji, kot je sončna toplota, zlasti na območjih zunaj dosega omrežja zemeljskega plina.

Nenazadnje, LPG ( UNP - utekočinjen naftni plin ), kot vodilno alternativno gorivo za prevoz v Evropi, pomaga pri soočanju, s še posebej vztrajnim izzivom zmanjševanja emisij C02 in črnega ogljika v evropskem sektorju cestnega prometa.

Liquid Gas EU - ključna sporočila za oblikovalce politike o podnebnih spremembah:

  • Plinasta goriva, kot sta LPG ( UNP - utekočinjen naftni plin, butan-propan ) in CNG ( zemeljski plin, metan ), lahko in bi morala pomembno prispevati k strategiji EU za blaženje podnebnih sprememb. Ta potencial, ki se kaže v sektorju ogrevanja, prometa in proizvodnje električne energije, je treba ovrednotiti in izkoristiti za optimalen učinek.
  • Izziv podnebnih sprememb je več kot le C02. Druge ključne emisije, vključno z metanom in črnim ogljikom, katerih pomen se zdi, da je bil do zdaj močno podcenjen, je treba vključiti v skladen okvir politike.
  • Ambiciozni ukrepi na ravni EU v zvezi s podnebnimi spremembami bodo bistveno bolj učinkoviti, če bodo potekali kot del širšega globalnega gibanja, zlasti s strani drugih večjih gospodarstev. Končno mora biti vzpostavitev delovnega soglasja s ključnimi partnerji o tej točki, idealno pod okriljem evropskega vodstva, glavna prednostna naloga v prihodnjih mesecih in letih.