Združenje AEGPL se seli iz Pariza v Bruselj

Združenje AEGPL se seli iz Pariza v Bruselj kar je odraz vedno večjega priznavanja sektorja o pomembnosti Evropske unije in njene vse večje pripravljenosti za spodbujanje vloge UNP za pomoč pri izpolnjevanju energetskih, okoljskih, strateških in gospodarskih ciljev Evrope.

Ta zaveza je v zadnjih letih okrepila vzpon energetskih vprašanj na vrh evropskega političnega programa. AEGPL pri številnih ključnih vprašanjih, povezanih s podnebnimi spremembami in energetsko varnostjo v prometu, tesno sodeluje z drugimi zainteresiranimi partnerji v skupnosti EU z namenom, da bi zagotovili razumevanje in optimizacijo potencialnega prispevka LPG.

www.aegpl.eu