Vision 2050 Aegpl Eu

Podnebne spremembe so začele vplivati ​​na Evropo in svet

Podnebne spremembe so začele vplivati ​​na Evropo in svet, zato so se evropske institucije in svetovna skupnost odločili, da se bodo tega iziva lotile s sprejetjem zakonodaje, katere cilj je znatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Liquid Gas Europe oblikuje, razvija in ponuja projekte, ki so namenjeni izobraževanju javnosti o prednostih LPG. Industrijo povezujemo tudi z mediji in pripravljamo kampanje, ki spodbujajo prednosti večje uporabe LPG kot vira energije.

www.aegpl.eu