Obnovljiva pot do podnebne nevtralnosti

BioLPG je izvedljiva rešitev za reševanje nujne podnebne krize. Če želimo, da zeleni dogovor postane resničnost, moramo imeti vzpostavljeno ustrezno zakonodajo, ki bo omogočila energetski prehod.

KAJ JE BIOLPG?

BioLPG se običajno uporablja za opis propana in butana, proizvedenega iz bioloških virov ali obnovljive električne energije in CO2. Lansiran leta 2018 je na evropskem trgu na voljo v majhnih, a naraščajočih količinah. Večina današnjega bioLPG je soprodukt procesa hidrogeniranega rastlinskega olja (HVO), pri katerem se rastlinska olja obdelajo z vodikom. Obstaja več drugih obetavnih tehnologij za proizvodnjo bioLPG, vendar so še v razvoju. Za nadaljnji razvoj tehnologij in povečanje proizvodnje je potrebna stabilna in privlačna naložbena klima.

KAKŠNE SO PREDNOSTI?

BioLPG je vsestransko plinasto gorivo s čistim izgorevanjem in z viri gospodarno plinasto gorivo, ki lahko pomaga razogljičiti različne sektorje, vključno s prometom, industrijo in ogrevanjem. Zato je v popolnem položaju, da takoj pomaga doseči evropske podnebne cilje, zlasti na podeželju in v cestnem prometu. BioLPG je po uporabi in zmogljivosti enak običajnemu LPG in lahko zmanjša svoj ogljični odtis do 80 %, odvisno od uporabljenih surovin.

Nauči se več