Kakovost zraka mora ostati prednostna naloga EU

Kot plinasto gorivo LPG gori čistejše od večine trdnih in tekočih alternativ, zato pomaga pri odpravljanju onesnaževanja zraka v stanovanjskem, industrijskem in prometnem sektorju.

Nedavni dvig podnebnih sprememb na vrh dnevnega reda politik je včasih zmanjšal pozornost, namenjeno širšemu vprašanju varstva okolja. Ohranjanje kakovosti zraka, vode in tal v Evropi ostaja ključna naloga za oblikovalce politik in bi morala ostati prednostna naloga Evropske unije, zlasti glede na možni vpliv na zdravje ljudi in drugih živih bitij.

Onesnaženje, ki je posledica izgorevanja tekočih in trdnih goriv, je vir posebne zaskrbljenosti tako v Evropi kot po svetu. To je še posebej očitno v mestnih območjih, kjer onesnaženost zraka še naprej nesprejemljivo vpliva na zdravje ljudi. Kot pravi Svetovna zdravstvena organizacija:

"Onesnaženost zraka je velik okoljski zdravstveni problem, ki prizadene razvite države, države v vzponu in države v razvoju po vsem svetu. Vse večje količine potencialno škodljivih plinov in delcev se izpuščajo v ozračje na svetovni ravni, kar povzroča škodo zdravju ljudi in okolju. Škoduje virom, potrebnim za dolgoročni trajnostni razvoj na planetu."

Podobno lahko proizvodnja, distribucija in transport številnih industrijskih izdelkov povzročijo škodo naravnemu okolju, zlasti prsti in vodi.

Industrija LPG je še posebej ponosna na status LPG kot resnično okolju prijaznega vira energije. V primerjavi s svojimi podobnimi tekočimi in trdnimi gorivi plinasta goriva, kot je LPG, ustvarjajo izjemno nizke ravni emisij onesnaževal, zaradi česar so idealno sredstvo za zadovoljevanje potreb državljanov po energiji brez ogrožanja lokalne kakovosti zraka. Poleg tega LPG med skladiščenjem ali distribucijo ne povzroča znatnih ubežnih emisij in v nobenem primeru ni škodljiv za okolje ali zdravje ljudi. Obsežno iskanje [1] razpoložljive literature ni odkrilo nobenih sklicevanj na ekotoksikološke učinke LPG ali njegovih primarnih sestavin. Iz tega razloga je bil LPG za razliko od velike večine naftnih proizvodov izvzet iz registracije, vrednotenja in nadaljnjih uporabnikov v REACH, vodilni uredbi EU o kemikalijah.

Liquid Gas Europe ključna sporočila za oblikovalce politik o kakovosti zraka:

  • Potreba po obravnavanju vprašanja podnebnih sprememb ne sme zmanjšati pomena varstva okolja v širšem smislu.
  • Evropa lahko in mora storiti več na tem področju, zlasti kar zadeva kakovost zraka, ki je v številnih evropskih mestih še vedno nesprejemljivo slaba.
  • Kot čisto in okolju prijazno plinasto gorivo s široko paleto uporabe lahko UNP prispeva k ciljem okoljske politike Evrope.

[1] CONCAWE, utekočinjeni naftni plin št. 92/102