EU Zeleni dogovor - kongres

V času velikih motenj, ki jih poganjajo ambiciozni okoljski cilji EU in družbene spremembe, so alternativna tekoča goriva z nizkimi emisijami v različnih aplikacijah, kot so ogrevanje, promet in pomorstvo.

Te rešitve so v času gospodarske recesije že na voljo in cenovno dostopne.

Naš trodnevni spletni dogodek se bo osredotočil na zeleni dogovor EU in na to, kako lahko LPG in obnovljivi plini, kot je bioLPG, igrajo pomembno vlogo pri energetskem prehodu. Predstavili bomo inovacije v industriji, gojili poslovne ideje, izmenjali znanje in najboljše prakse ter postavili smer za prihodnost industrije.

Namen tega dogodka je prikazati vlogo, ki jo lahko igrata LPG in bioLPG pri doseganju ciljev dekarbonizacije v okviru Green Deal, zagotoviti prihodnji pogled na trg, dati operativni in strateški vpogled v pandemijo in okrevanje COVID-19 ter okrepiti pomen industrije LPG