2022 European LPG Congress

Pridružite se nam pri uvedbi prve tovrstne študije o poti BioLPG proti dekarbonizaciji v Evropi do leta 2050.

Zdaj lahko študijo prenesete tukaj !

23. februar 2021Spletna predstavitev 

ZAKAJ ZDAJ?

Cilj evropskega zelenega dogovora je narediti gospodarstvo EU bolj trajnostno z zasledovanjem ambicioznega cilja postati prva podnebno nevtralna celina do leta 2050. Da bi to dosegli, je treba podnebne in okoljske izzive spremeniti v priložnosti ter vse tehnologije in energetske rešitve, ki so odporne na prihodnost morajo odigrati svojo vlogo pri zelenem prehodu.

KDO SE NAJ UDELEŽI?

Vsi, ki jih zanima razprava o obnovljivih virih energije, od akademikov do medijev, različnih industrij, pa tudi oblikovalcev politik na nacionalni in evropski ravni.

VLOGA INDUSTRIJE LPG?

Industrija lahko igra pomembno vlogo pri izpolnjevanju največje obljube evropskega zelenega dogovora. Liquid Gas Europe je skupaj z Atlantic Consulting izdelal študijo, ki ponuja različne poti za industrijo utekočinjenega naftnega plina do ogljične nevtralnosti do leta 2050. Na podlagi najnovejših in verodostojnih projekcij prihodnjega evropskega povpraševanja po energiji kaže, da če je prava politika, če je okvir vzpostavljen, je predvideno povpraševanje po LPG do leta 2050 mogoče v celoti zadovoljiti z bioLPG.

Študija bo služila kot ozadje za našo strokovno skupino, ki jo sestavljajo oblikovalci politik EU ter predstavniki energetske in plinske industrije. Z dotikom različnih inovativnih tehnologij proizvodnje bioLPG, obravnavanjem prihodnjih priložnosti in predstavitvijo izvedljivih rešitev za glavne izzive današnjega časa, se bo dogodek lotil naslednjih vprašanj:

  • Kaj je bioLPG in kako se razlikuje od LPG?
  • Zakaj so obnovljivi plini ključna rešitev na poti do dekarbonizacije v sektorjih ogrevanja in prometa?
  • Kje in kako bodo obnovljivi plini, vključno z bioLPG, zagotovili najpomembnejši prispevek k ciljem do leta 2030 in popolni dekarbonizaciji do leta 2050?
  • Kakšna je perspektiva uporabnika/potrošnika energije glede prevzema obnovljivih plinov, zlasti glede cenovne dostopnosti?
  • Katere politične posege je treba izvesti, da bi ta vizija uresničila? Kako lahko dohodni paket »fit for 55« in revizija REDII odigrata svojo vlogo?

KONFERENČNI PROGRAM

10:00 – 10:05 Dobrodošlica moderatorja: Dave Keating

10:05 – 10:15 Politični pogled na študijo: Samuel Maubanc , generalni direktor, Liquid Gas Europe

10:15 – 10:25 Predstavitev študije poti bioLPG 2050: Eric Johnson , generalni direktor, Atlantic Consulting

10:25 – 11:25 Panel razprava:

  • Galin Gentchev , uradnik za politiko, dekarbonizacija in trajnost virov energije, GD ENERGY, Evropska komisija
  • Harmen Dekker , direktor, Evropsko združenje za bioplin (EBA)
  • Cécile Nourigat , generalna sekretarka, Evropski neodvisni dobavitelji goriva (UPEI)
  • Ilias Vazaios , direktor nizkoogljičnega podjetja Gemserv

11:25 – 11:30 Zaključna beseda Maria Malmkvist , generalna direktorica, Švedsko združenje za plin (Energigas Sverige)