2018 AEGPL kongres

Kongres AEGPL je dogodek leta za evropsko industrijo utekočinjenega naftnega plina, ki združuje evropske in globalne voditelje, kupce in dobavitelje UNP za največjo evropsko konferenco in razstavo utekočinjenega naftnega plina.